Pottuijt Pipeline Consulting is een dienstverlenend adviesbureau op het gebied van kleine en grote leidingprojecten. Het  adviesbureau is gespecialiseerd:

- in het maken/ controleren van sterkteberekeningen van transportleidingen in waterstaatswerken conform de Nederlandse normen (NEN-normen 3650 / 3651).

 

Daarnaast is het adviesbureau in bezit van specialistische kennis rondom:

- open sleuf aanlegtechnieken

- zinker sleuf aanlegtechniek

- horizontaal gestuurde boringen (HDD)

- doorpersingen

- gesloten & open frontboringen (GFB & OFB)

 

 

 

 

 

 

(binnen 3 werkdagen vereenvoudigde berekening in huis)

 

 

Mede door de specialistische kennis van de bedrijfhoudende adviseur, de gestructureerde en snelle werkwijze van het adviesbureau zijn wij een goede adviserende partner in uw leidingproject  (voorbereidings- en of uitvoeringstraject).

 

 

wp7979f580.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.

wp5533b116.gif
wp70a85268.png

IN 3 STAPPEN BEREKENING AANVRAGEN!!

wpfba07b4f_0f.jpg
wp190107e7_0f.jpg

Pottuijt Pipeline Consulting

(onderdeel van Pottuijt Projectdiensten Civiel bv)

 

Middachten 15

1187 DE Amstelveen

 

T+ 06 144 37 186

F+ 084 838 57 06

(privé 020 441 55 62)

 

Email: info@ppcleidingadvies.com

Website: www.PPCleidingadvies.com

 

Kvk nr. 34382126 0000

 

 

 

 

 

wp5533b116.gif
wp1d609ee8.png

BEKIJK ENKELE UITGEVOERDE BEREKENINGEN

berekening waterleiding  berekening gasleiding berekening transportleiding  berekening warmteleiding  leidingberekening berekening persleiding sterkteberekening gasleiding  

sterkteberekening leiding  sterkteberekening persleiding  sterkteberekening transportleiding  

sterkteberekening warmteleiding  sterkteberekening waterleiding  sterkteberekeningen

sterkteberekening sterkte leiding  nen 3650  nen 3651 gestuurde boring  horizontaal gestuurde boring  hdd boring gesloten front boring  leidingadvies leiding sterkteberekening vergunning spoorwegkruising  vergunning waterkering