wp5ca59659.png

Berekeningrapportage's

 

Op deze pagina vindt u voorbeelden van berekeningrapportage’s van enkele uitgevoerde vereenvoudigde sterkteberekeningen.

 

 

Indien u (om  bijvoorbeeld beveiligingsredenen) niet kan downloaden, dan kunt u ons vrijblijvend per telefoon, fax, post of email verzoeken een voorbeeldrapportage toe te sturen (gratis)!

 

   Berekeningrapportage’s                                          Download versie       

Sterkteberekening leiding open sleufmethode.                             klik hier                              

Sterkteberekening leiding geperst/ gelegd-methode                   klik hier                             

Sterkteberekening leiding horizontaal gestuurde boring             klik hier                              

Sterkteberekening leiding horiz. gest. Boring incl. mantelbuis   klik hier                             

Berekening veiligheidszone waterkering.                                       klik hier                              

Berekening erosiekrater transportleiding.                                      klik hier                              

Sterkteberekening leiding zinkermethode.                                     klik hier  

Sterkteberekening leiding staande zinkermethode.                     klik hier                               

Sterkteberekening leiding doorpersing.                                          klik hier                           

 

 

 

 

Pottuijt Pipeline Consulting

 

Middachten 15

1187 DE Amstelveen

 

T+ 06  516 00 087 (privé 020 441 55 62)

F+ 084 838 57 06

 

Email: info@ppcleidingadvies.com

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. De door ons geleverde producten gelden alle als advies, de daadwerkelijk toepassing/opvolging is onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.