Werkzaamheden & prijzen

Prijzen exclusief BTW

 

Overig advies

 

Pottuijt Pipeline Consulting kan adviserend optreden in het voorbereidings en of uitvoeringstraject van leidingwerken welke aangelegd worden volgens de volgende technieken:

- open sleuf aanlegtechniek

- zinker sleuf aanlegtechniek

- horizontaal gestuurde boringen (HDD)

- doorpersingen

- gesloten & open frontboringen (GFB & OFB)

 

De prijs komt tot stand middels een uurtarief welke gerekend wordt over de werkelijk gemaakte uren voor het verleende advies. Het gerekende uurtarief bedraagt 60,-.

 

 

 

wp70c5e208.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.