Werkzaamheden & prijzen

Prijzen exclusief BTW

 

Controle berekeningen

 

Pottuijt Pipeline Consulting adviseert middels de controle van de volgende berekeningen:

 

Vereenvoudigde & uitgebreide sterkteberekening

- sterkteberekening leiding aangelegd m.b.v. open sleufmethode.             200,- per stuk *1

- sterkteberekening leiding aangelegd m.b.v. zinkermethode.                   200,- per stuk *1  

- sterkteberekening leiding aanlegd middels doorpersing.                         200,- per stuk *1

- sterkteberekening leiding aanlegd m.b.v. geperst/ gelegd-methode         200,- per stuk *1

- sterkteberekening leiding aanlegd d.m.v. Horizontaal gestuurde boring     200,- per stuk *1

 

*1) -prijs alleen voor vereenvoudigde berekening, indien er sprake is van een uitgebreide berekening wordt middels een offerte een prijs opgegeven.

prijzen inclusief rapportage.

 

Overige berekeningen

- berekening veiligheidszone waterkering.                                            50,- per stuk

- berekening erosiekrater transportleiding.                                           50,- per stuk  

 

 

 

 

 

wp70c5e208.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.