Aanvraagformulier

Sterkteberekening leiding open sleuf

Datum aanvraag

Naast de gegevens op het formulier hebben wij voor het maken van een vrijblijvende offerte en/ of opdracht een gemaatvoerde overzichttekening nodig van het project en grondgegevens uit het projectgebied (d.m.v. bijvoorbeeld een grondboring of sondering).

Stuur het aanvraagformulier + overzichttekening + grondgegevens naar:  

per post 

Pottuijt Pipeline Consulting Middachten 15     1187 DE Amstelveen

of

per email

of

per fax

084 838 57 06

Bedrijfgegevens

Bedrijfsnaam

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Conactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Adres

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Email

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Postcode

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Telefoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Land

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Fax

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Projectgegevens

Leidinggegevens

Aanleggegevens

(alleen invullen indien gevraagde gegevens niet zijn terug te vinden op de meegezonden tekening!)

(alleen invullen indien gevraagde gegevens niet zijn terug te vinden op de meegezonden tekening!)

Soort leiding

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(vloeistof/gas/drukloos)

Grondsoort onder leiding

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Materiaalsoort

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Grondsoort bovenleiding

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kwaliteit

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dekking op leiding

,,,,,,,,,,,,,,,

mm

Diameter inwendig

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

mm

Grondwaterstand t.o.v mv

,,,,,,,,,,,,,,,

mm

of

Sleufbreedte op buisasniveau

,,,,,,,,,,,,,,,

mm

Diameter uitwendig

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

mm

Bocht in de leiding

Wanddikte

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

mm

Bochtstraal

,,,,,,,,,,,,,,,

mm

Wanddikte in bocht

,,,,,,,,,,,,,,,

mm

Kunnen wij ook m.b.v de berekening bepalen

Procesgegevens

Ontwerpdruk

,,,,,,,,,,,,,,,

bar

Indien de leiding onder een weg is gelegen, graag ook onderstaande gegevens invullen.

soort verkeer

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(bijvoorbeeld: fietspad, landweg, weg bebouwde kom, provinciale weg of snelweg)

materiaal deklaag

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(bijvoorbeeld: asfalt, klinkers, etc.

Indien de berekening nodig is voor aanvraag van een vergunning bij een waterschap, graag ook onderstaande gegevens invullen.

Omgevingscondities

Schadefactor waterstaatswerk

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-

(mocht u deze niet weten, vul dan de gegevens in van het betreffende waterschap)

Waterschap

Naam waterschap

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

Contactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

Tel. contactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

of

Email contactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

wp32ac70f7.png
wp1aacc3dd.png