Aanvraagformulier

Sterkteberekening leiding horizontaal gestuurde boring

Datum aanvraag

Naast de gegevens op het formulier hebben wij voor het maken van een vrijblijvende offerte en/ of opdracht een gemaatvoerde overzichttekening nodig van het project en grondgegevens uit het projectgebied (d.m.v. bijvoorbeeld een grondboring of sondering).

Stuur het aanvraagformulier + overzichttekening + grondgegevens naar:  

per post 

Pottuijt Pipeline Consulting Middachten 15     1187 DE Amstelveen

of

per email

of

per fax

084 838 57 06

Bedrijfgegevens

Bedrijfsnaam

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Conactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Adres

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Email

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Postcode

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Telefoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Land

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Fax

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Aanleggegevens

(alleen invullen indien gevraagde gegevens niet zijn terug te vinden op de meegezonden tekening!)

Boorprofiel gegevens

deel 1 recht deel neergaand

bocht 1 neergaande bocht

deel 2 recht deel

bocht 2 opgaande bocht

deel 3 recht deel opgaand

Lengte deel

m

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Boogstraal

m

nvt

,,,,,,,,,,,,,

nvt

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

nvt

Intrede hoek

grd

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

nvt

nvt

nvt

nvt

Uitrede hoek

grd

nvt

nvt

nvt

nvt

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Aanleggegevens

Grondsoort onder leiding

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Grondsoort boven leiding

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dekking op leiding

mm

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

GWS t.o.v. maaiveld 

mm

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dekking

mm

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Wordt de leiding op een rollenbaan of op het maaiveld uitgelegd: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Indien de berekening nodig is voor aanvraag van een vergunning bij een waterschap, graag ook onderstaande gegevens invullen.

Omgevingscondities

Schadefactor waterstaatswerk

,,,,,,,,,,,

-

(mocht u deze niet weten, vul dan de gegevens in van het betreffende waterschap)

Waterschap

Naam waterschap

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

Contactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

Tel. contactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

of

Email contactpersoon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(alleen nodig als u de schadefactor niet weet)

wp5a14b128.png

Projectgegevens

Procesgegevens

(alleen invullen indien gevraagde gegevens niet zijn terug te vinden op de meegezonden tekening!)

Ontwerpdruk

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

bar

(vloeistof/gas/drukloos)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Diameter inwendig

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

of

mm

Diameter uitwendig

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

mm

wp70480048.png
wp9e27fea7.png

Kunnen wij ook m.b.v de berekening bepalen

Leidinggegevens

Soort leiding

,,,,,,,,,,,

Materiaalsoort

Kwaliteit

Wanddikte

,,,,,,,,,,,

Indien de leiding onder een weg is gelegen, graag ook onderstaande gegevens invullen.

soort verkeer

materiaal deklaag

deel 1 recht deel neergaand

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

bocht 1 neergaande bocht

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

deel 2 recht deel

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

bocht 2 opgaande bocht

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

deel 3 recht deel opgaand

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(bijvoorbeeld soort verkeer: fietspad, landweg, weg bebouwde kom, provinciale weg of snelweg)

(bijvoorbeeld soort deklaag: asfalt, klinkers, etc.